Paieškos ikona
Meniu ikona
Paieškos ikona
Paieška

Metodiniai leidiniai

Čia yra pateikiami įvairūs elektroniniai leidiniai, kuriuose mokytojai bei edukatorės gali rasti kokybiškos informacijos žmogaus teisių bei ugdymo temomis.

Leidiniuose gausu ne tik teorinės informacijos, tačiau ir įvairios metodikos, veiklų, įrankių, kurie padės lengviau bei įnteraktyviau vaikams ir jaunimui perduoti informaciją.

Lytiškumo ugdymo situacijos apžvalga: Orientyras lytiškumo ugdyme

Lietuvoje lytiškumo ugdymo tema vis dar kelia pasipriešinimą tarp įvairių visuomenės grupių: tėvų/įtėvių ir globėjų, švietimo sistemoje dirbančių, lytiškumo ugdymą vykdančių ir kitų. Bendro dialogo nebuvimas, prisideda prie tokių iššūkių atsiradimo, kaip: klaidingo suvokimo apie lytiškumo ugdymo turinį, lytiškumo ugdymo prieinamumo jaunuoliams:ėms ribojimo, lytiškumo ugdymo, kaip priemonės, nepriskyrimo tokioms prevencinėms programoms, kaip seksualinio priekabiavimo, smurto prevencijos, pozityvaus savo kūno priėmimo ir kitoms.

Siekiant spręsti šiuos iššūkius, buvo išsikelti šie uždaviniai:
1. apžvelgti lytiškumo sąvoką bei veiksnius, dariusius/darančius poveikį lytiškumo ugdymo sklaidai;
2. įvardinti dviejų lytiškumo ugdymo krypčių veikėjus, šių krypčių lytiškumo ugdymo esamą ar siektiną turinį bei iššūkius, su kuriais susiduria;
3. pateikti skirtingų lytiškumo ugdymo krypčių sąlyčio taškus;
4. nurodyti organizacijas/asmenis, kurie savo vykdoma veikla netiesiogiai prisideda prie lytiškumo ugdymo įgyvendinimo;
5. įvardinti rekomendacijas, kurių įgyvendinimas leistų prisidėti prie vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymo sistemos stiprinimo.

Lytiškumo ugdymo praktinis gidas

Leidinio tikslas – sumažinti stigmą lytiškumo ir lytiškumo ugdymo klausimais, suteikti informacijos, pateikti metodiką, kad jaunimo darbuotojai ir kiti profesionalai, dirbantys su jaunimu, galėtų rasti atsakymus lytiškumo ugdymo klausimais. Lytiškumo gidas padeda susipažinti su terminais, metodika bei gali padėti palengvinti procesą, ieškant patikimos informacijos.

Lytiškumo ugdymas – tai pokalbiai, diskusijos ir gebėjimų ugdymas(is), susiję su žmogaus fizine, psichologine ir emocine kaita. Svarbu, kad kalbėtume ne tik apie fiziologinius pokyčius, tačiau ir tai, kaip mes dėl jų jaučiamės. Kad kalbėtume ne tik, kas yra santykiai, bet kaip kurti sveikus ir lygiaverčius santykius. Kad žinotume ne tik apie intymias patirtis, bet kaip iki jų prieiti, neskubėti ir turėti tokias, kurios eina su mumis kartu, o ne tokias, kurias norisi ištrinti.

„Man sakė“

Medijų raštingumo ir kritinio mąstymo ugdymo metodika yra skirta jaunuoliams, dirbantiems su bendraamžiais. Metodikoje pristatomi būdai, kaip kalbėti su draugais kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo temomis.

Temos: kritinis mąstymas, medijų raštingumas, žiniasklaida, diskriminacija, lyčių rolės, stereotipai, žmogaus tieisų edukacija.

Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje (2021)

Leidinyje „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“ rasite dviejų dienų mokymų aprašymus. Šiais užsiėmimais siekiama didinti mokyklos bendruomenės kompetencijas, suteikti jai pakankamai žinių ir gebėjimų veiksmingam smurto prevencijos mechanizmui kurti, ugdyti supratimą apie lyčių stereotipų ir nuostatų sąsajas su smurtu lyties pagrindu bei ugdyti dalyvių gebėjimus atpažinti skirtingas smurto dėl lyties formas analizuojant praktines situacijas, susijusias su mokyklos aplinka.

TEMOS: smurtas lyties pagrindu, lyčių stereotipai

Lygybės laboratorija (2021)

Leidinys „Lygybės laboratorija“ pateikia septynių žingsnių programą, kuri leis nuosekliai planuoti pokyčius mokykloje bei suteiks metodologijų, kuriomis galima naudotis užsiėmimų su moksleiviais metu. Leidinyje pateikta teorinė medžiaga, padėsianti geriau įsigilinti į smurtą lyties pagrindu ir jo kompleksinį pasireiškimą mokyklos aplinkoje. Metodologija skirta mokytojoms, mokyklų darbuotojams, administracijai, socialiniams pedagogams, edukatorėms ir kitoms, siekiančioms kurti mokyklą be smurto.

TEMOS: smurto artimoje aplinkoje prevencija, lyčių stereotipai, smurtas lyties pagrindu

Compass | ENG (2020 m.)

Leidinyje yra surinkta bei pateikta kokybi6ka informacija, įrankiai ir patarimai, skirti dirbti su žmogaus teisių edukacija. Compass galima naudoti įvairiais būdais ir nėra jokio konkretaus atspirties taško, tačiau rengėjai siūlo pradėti nuo pirmųjų puslapių - susipažinti su jo bendra struktūra bei turiniu ir, prieš pradedant naudoti metodikas, perskaityti 1.3 skyrių - „Compass naudojimas švietimui apie žmogaus teises“.
Šis leidinys pateikiamas anglų kalba. Visą informaciją bei naujausius metodus (2021 m.) galite rasti ir internete adresu: https://www.coe.int/en/web/compass/home

TEMOS: žmogaus teisių ugdymas

Compasito | ENG (2009 m.)

Europos Komisijos išleistas metodinis rinkinys dirbantiems su vaikais žmogaus teisių ugdymo temomis. Visas metodikas bei jų paaiškinimus galite rasti internetiniame leidinio puslapyje: http://www.eycb.coe.int/compasito/contents.html
Naujausia "Compasito" versija išleista 2021 m.

TEMOS: žmogaus teisių ugdymas

Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas

Leidinyje stengtasi kuo plačiau atskleisti diskriminacijos ir patyčių reiškinių, vykstančių tiek realiame gyvenime, tiek virtualioje erdvėje, ypatumus, paaiškinti šių reiškinių ištakas ir pasekmes, apibrėžti jaunuomenės vaidmenį diskriminacijos ir patyčių prevencijoje. Jame rasite ne tik aiškiai ir patogiai išdėstytą teorinę medžiagą, tačiau ir praktinius metodus bei įrankius.

TEMOS: žmogaus teisių ugdymas, antidiskriminacija, pagarbos kitam/kitai ugdymas

Pozityvas

Leidinyje atsakoma į klausimą, kas yra bendraamžių švietimas ir kuo jis naudingas. Taip pat nagrinėjamos diskriminacijos, ksenofobijos ir rasizmo apraiškos, kalbama apie socialinę nelygybę, lyčių vaidmenis ir stereotipus, jaunimo sveikatą ir dalyvavimą bei kt. Leidinyje galite rasti daug kokybiškos informacijos bei metodikų ir įrankių, jau praktiškai parengtus užsiėmimus, kuriuos galite naudoti pamokose ar veiklose. Tiesa, leidinys išleistas 2011 metais, tad dalį ten minimos teorinės informacijos ją naudojant šiandien, reikėtų patikrinti.

TEMOS: bendraamžių švietimas, žmogaus teisių ugdymas, diskriminacija dėl negalios, diskriminacija dėl intekto ir psichikos sutrikimų, socialinė nelygybė, lyčių vaidmenys ir stereotipai, jaunimo sveikata, sprendimų priėmimas

"Bookmarks" | ENG

Metodinis rinkinys skirtas kovoti su neapykantos kurstymu bei neapykantos kalba (ypač virtualioje erdvėje) pasitelkiant žmogaus teisių ugdymą bei kritinį mąstymą. Vadove pristatomos veiklos, skirtos 13–18 metų jaunimui, tačiau pritaikomos ir kitoms amžiaus grupėms.

TEMOS: neapykantos kalba (online ir offline), kritinis mąstymas, internetinis raštingumas

“We can!” | ENG

Šiame vadove pateikiami edukaciniai metodai ir įrankiai, skirti jaunimui ir kitiems žmogaus teisių aktyvistams dirbant su alternatyviais naratyvais neapykantos kurstymui. Jis skirtas darbui su jaunimu nuo 13 metų, remiantis žmogaus teisių ugdymo ir jaunimo dalyvavimo principais.

TEMOS: neapykantos kalba, neapykantos nusikaltimai, jaunimo dalyvavimas, žmogaus teisių ugdymas, kritinis mąstymas

„Kiek kilogramų gali pakelti moteris ir kitos lyčių istorijos (2021)

Leidinyje mokytojai bei edukatorės ras rekomendacijas, kaip su moksleiviais lyčių klausimais kalbėtis patrauklia forma (naudojant komiksus bei protmūšio formatą). Leidinys skirtas visiems/-oms, kurie yra smalsūs ir užsiima saviugda. Lyčių stereotipai ir skirtingos kultūrinės arba socialinės normos moterims ir vyrams ne tik riboja abiejų lyčių asmenų elgesį visuomenėje, bet ir gali užkirsti kelią įgyvendinti svajones ir siekius, daryti įtaką asmeniniams bei profesiniams pasirinkimams.

TEMOS: lyčių rolės, lyčių stereotipai, smurtas lyties pagrindu, smurtas artimoje aplinkoje

Lytiškumo kuprinė. Praktinės gairės lytiškumo ugdymo įgyvendinimui mokyklose (2021)

Leidinyje rasite metodines gaires ir užsiėmimų planus, skirtus 5 – 8 klasių mokinius(-es) ugdantiems specialistams(-ėms). Pateikiama informacija padės gilinti teorines ir įgyti praktines žinias bei suteiks įrankius įgyvendinti lytiškumo ugdymo temas mokyklose. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.ivairovesnamai.lt/istekliu-baze

TEMOS: lytiškumo ugdymas, lyčių stereotipai, užsiėmimų planai

Kaip kalbėti(s) ir diskutuoti lyčių temomis su mokiniais? (2020)

Leidinys paruoštas taip, kad padėtų išsklaidyti neužtikrintumą, susijusį su lytiškumo ugdymo temomis, ir atskleistų, kaip lytiškumo ugdymas įgalina ir padeda gerinti lyčių lygybės padėtį klasėje, mokykloje ir už mokyklos ribų – visuomenėje. Leidinyje pateikiamos rekomendacijos pedagogams ir tėvams/globėjams.

TEMOS: lytiškumo ugdymas, lyčių stereotipai, rekomendacijos

Vadovėlių ir kitų mokymo (-si) priemonių vertinimo lyčių aspektu apžvalga (2019)

Tyrimo metu buvo analizuojamos 32 šeštoms–septintoms klasėms skirtos mokymo (-si) priemonės. Vertinimo tikslas – apžvelgti, išanalizuoti ir įvertinti, kiek stereotipų yra užfiksuota mokymo (-si) priemonėse, kokių pasitaiko dažniausiai, ar mokiniams (ir kaip) perduodamos stereotipinės žinutės apie lytis.

TEMOS: stereotipai, lyčių stereotipai

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodinė medžiaga (2015)

Pateikiama išsami Ugdymo plėtotės centro (UPC) parengta Medijų raštingumo ugdymo metodinė medžiaga, sukurta remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant medijų ir informacinį raštingumą į neformalųjį ugdymą. Ši medžiaga kurta vyresniųjų klasių moksleiviams, tačiau yra išsami, turtinga pavyzdžių ir informacijos, tad puikiai tiks tėvams, nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms ar pavieniams besimokantiems suaugusiems. Galima naudoti atskiras temas rengiant diskusijas, popietes ar seminarus arba naudoti kelias temas, rengiant paskaitų ar seminarų ciklą – tai priklausys nuo idėjos, klausytojų ir poreikių. Medžiagą galima laisvai parsisiųsti, kopijuoti, platinti ar naudotis.

TEMOS: medijų raštingumas, kritinis mąstymas, žiniasklaida, žodžio laisvė, neapykantos kalba, metodai

Internetas visiems. Prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas (2018)

Leidinyje rasite paprastai ir suprantamai pateiktą informaciją apie skaitmeninės erdvės prieinamumo naudą, tarptautinius ir nacionalinius teisinius įsipareigojimus, interneto vartotojų įvairovę, konkrečius sprendimus, užtikrinančius, kad skaitmeninė erdvė būtų prieinama įvairių galimybių ir poreikių vartotojams.

TEMOS: prieinamumas, negalia

Elektorinės patyčios ir jų prevencija (2012)

Leidinyje aptariamas elektronių patyčių fenomenas bei pateikiamos rekomendacijos kaip reikėtų vykdyti jų prevenciją.

TEMOS: elektroninės patyčios, privatumas elektroninėje erdvėje,

Internetas, kokio norime (2015)

Leidinį „Internetas, kokio norime: pedagogų vadovas“ parengė mokytojai savo kolegoms iš Europos ir kitų šalių. Jame siūlomos pamokų planų idėjos ir veikla, skatinanti jaunuolius ugdytis kūrybiško ir kritinio mąstymo įgūdžius, būtinus siekiant visaverčio gyvenimo ateityje.
Šis vadovas padeda mokytojams į mokymo programas įtraukti klausimus, susijusius su jaunuolių veikla internete, per interaktyvių pamokų planus ir užduotis. Užduotys susietos su nacionalinėmis kompeten- cijų sistemomis. Kiekvienos veiklos tema ir uždaviniai skaitytojų patogumui pateikti išsamioje rodyklėje.

TEMOS: kompiuterinis/internetinis raštingumas, kritinis mąstymas, pamokų planai

"Kuriame klasę be patyčių" (2010) - gairės klasių auklėtojams/-oms

Leidinyje pateikiama teorinė medžiaga bei tyrimai apie patyčių pobūdį, ištakas. Taip pat, pateikiamos metodinės gairės bei galimų veiklų aprašymai, siekiant vykdyti patyčių prevenciją mokykloje bei atskirose klasėse.

TEMOS: patyčios, metodikos