Paieškos ikona
Meniu ikona
Paieškos ikona
Paieška

Žmonės.

Šių edukacijų metu nagrinėjamos temos, susijusios su žmonėmis, jų įvairove, tarpusavio santykiais ir tarpusavio saugumu.

Kertinis šių temų vardiklis – žmogaus teisės.

Tarp nagrinėjamų temų – lyčių stereotipai,  lytiškumas, tapatybė, seksualinis priekabiavimas ir jo atpažinimas, prekybos žmonėmis prevencija, vaikų teisės bei šeima.

Kalbama ir apie žmonių įvairovę, t.y. galią ir negalią, psichikos sveikatą ir lygias galimybes, skurdą, ekonominę nelygybę bei toleranciją ir neapykantos kalbą. Pagarbos įvairovei tema ir viena svarbiausių temų mokyklose – patyčios.

Tam, kad būtų ugdomas kritinis mąstymas ir atskiriama dezinformacija apie tam tikras žmonių grupes, vykdomos medijų raštingumo edukacijos. Taip pat diskutuojama apie demokratijos ir pilietinių teisių svarbą.

Šių edukacijų dalyviai:

  • sužinos apie brendimą, kūno pokyčius;
  • supras savo kūno neliečiamumo svarbą;
  • gebės atpažinti savo ir kito asmens ribas;
  • gebės atpažinti lygiavertiškus ir pagarbiu santykius;
  • sužinos apie lytinę tapatybę, seksualinę orientaciją;
  • gebės atpažinti stereotipus (pvz. lyties pagrindu) ir išankstines nuostatas;
  • gebės atpažinti patyčias, esant patyčioms – adekvačiai reaguoti, kovoti su jų priežastimis savo
    gyvenamojoje, mokymosi ar darbo aplinkoje;
  • gebės atpažinti smurto rūšis (fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis).

Šias edukacijas galite patirti jums ir jūsų klasei patogiausiu būdu:
Nuotolinės edukacijos: filmo pristatymas, peržiūra ir edukacija pasirinkta tema nuotoliniu būdu.
Gyvos edukacijos: filmo pristatymas, peržiūra ir edukacija pasirinkta tema jūsų mokykloje.
Edukacijos įgyvendinamas per Kultūros pasą.

Jeigu susidomėjote, užpildykite šią registracijos formą: