Paieškos ikona
Meniu ikona
Paieškos ikona
Paieška

BE HATE FREE: laisvų nuo neapykantos bendruomenių kūrimas Lietuvoje

Lietuvos žmogaus teisių centras, kartu su partneriais įgyvendina projektą „BE HATE FREE: laisvų nuo neapykantos bendruomenių kūrimas Lietuvoje“

Projekto trukmė: 2021 m. kovas – 2023 m. vasaris

Projekto tikslas –spręsti pagrindinius iššūkius, susijusius su neapykantos kalbos reiškiniu internete.

Projekto uždaviniai:

1) Gilinti žinias apie neapykantos kalbos reiškinį internete ir parengti teisines priemones neapykantos nusikaltimams spręsti.

2) stiprinti pažeidžiamų bendruomenių gebėjimą atpažinti neapykantos kalbą ir apie tai pranešti atsakingoms institucijoms.

3) didinti visuomenės sąmoningumą apie tolerantiškos internetinės kultūros svarbą ir reikšmę.

Pagrindinės veiklos:

 • Atlikti literatūros apie neapykantos kalbos analizę ir parengti tyrimo ataskaitą;
 • Sukurti neapykantos kalbos aptikimo prototipą;
 • Pristatyti prototipą ir pateikti rekomendacijas politikos formuotojams, NVO sektoriui ir teisėsaugos institucijoms;
 • Sukurti mokymų programą jaunimo darbuotojams apie skaitmeninį raštingumą ir neapykantos kalbos prevenciją internete;
 • Surengti seminarus mokytojams ir jaunimo darbuotojams pristatant metodologiją;
 • Organizuoti kūrybines dirbtuves su jaunuoliais atviruose jaunimo centruose bei erdvėse apie neapykantos kalbą internetinėje erdvėje;
 • Papildyti „Nepatogaus kino klasės“ platformą 3 metodologijomis  ir dokumentiniais filmais ( su vertimu į rusų ir lenkų kalbas), kad šia informacija galėtų naudotis Lietuvos mokytojai ir švietėjai;
 • Stiprinti pažeidžiamų bendruomenių gebėjimą atpažinti neapykantos kalbą: sukurti metodiką ir apmokyti bendruomenės lyderius;
 • Parengti savanorius stebėti internetinę erdvę ir pranešti apie neapykantos kalbos nusikaltimus atsakingoms institucijoms.
  Parengti ataskaitą apie neapykantos kalbos nusikaltimus (ikiteisminių tyrimų eigos, nacionalinės teismų praktikos ir viešosios politikos analizė);
 • Parengti tekstų ir informacinę kampaniją – kaip atpažinti ir reaguoti į neapykantos kalbą;
 • Organizuoti edukacinius ir informacinius Nepatogaus kino renginius Lietuvos savivaldybėse;

Projektą įgyvendina Lietuvos žmogaus teisių centras, Vytauto Didžiojo universitetas, Europos žmogaus teisių fondas, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 963662–Be Hate- Free – REC-AG-2020/REC-RRAC-RACI-AG-2020).