Registruotis Prisijungti

Registracijos taisyklės

1. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis platformoje prieinamomis paslaugomis, vartotojas privalo atlikti registraciją. Registracija yra nemokama. Ji atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą ir suvedant visus registracijos formoje prašomus pateikti vartotojo duomenis.

2. Atlikdamas registraciją, vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius prisijungimo duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Svetainės administratorius turi teisę savo nuožiūra spręsti apie vartotojo pateiktų prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis svetainės administratorius turi teisę nedelsiant ir nepranešus vartotojui, pašalinti vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.

3. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis paslaugoms gauti.

4. Portale patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra saugomi pagal Autorinių ir gretutinių teisių įstatymą.  Vartotojui draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, perteikti, skelbti, parduoti ar kitaip perleisti platformos turinį, kurti panašius produktus arba naudotis Svetainėje esamu arba per jį pasiekiamu turiniu komerciniams tikslams.

5. Vartotojui veikimu ar neveikimu pažeidus šias taisykles, portalo administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti vartotojo galimybes patekti į platformą ir (ar) naudotis joje teikiamomis paslaugomis.

6. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis paslaugomis ir pašalinti savo sukurtą paskyrą.

7. Vartotojas, užsiregistravęs Nepatogaus kino klasės platformoje, sutinka gauti naujienlaiškius, kurių gali atsisakyti bet kuriuo metu.

Rėmėjai ir partneriai