Registruotis Prisijungti

Projektai

Lietuvos žmogaus teisių centras, kartu su partneriais įgyvendina projektą „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjis – 2021 m. lapkritis

Projekto tikslas – sustiprinti vietos bendruomenėse atsaką į smurtą lyties pagrindu artimoje aplinkoje ir užtikrinti efektyvią smurto prevenciją.

Projekto uždaviniai:

 • sukurti tarpžinybinį reagavimo į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą vietos bendruomenėse;
 • stiprinti mokytojų ir mokyklų personalo gebėjimus užkirsti kelią lyčių stereotipams, kurie prisideda prie smurto pateisinimo ir normalizavimo;
 • didinti visuomenės sąmoningumą apie smurto lyties pagrindu reiškinį ir stiprinti smurto prevenciją.

Pagrindinės veiklos:

 • Atlikti teikiamos pagalbos smurto artimoje aplinkoje atvejais tyrimą ir analizę vietos bendruomenėse;
 • Kartu su pagalbą teikiančiais vietos specialistais sukurti reagavimo į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą;
 • Stiprinti specialistų gebėjimus atpažinti smurtą patiriančius asmenis ir kokybiškai teikti jiems pagalbą;
 • Organizuoti diskusijas dėl algoritmo tobulinimo ir dalinimosi patirtimi jį taikant;
 • Atlikti požiūrio į lyčių stereotipus ir smurtą lyties pagrindu tyrimą vietos mokyklose;
 • Rengti mokymus mokytojams ir mokyklų administracijai apie smurto atpažinimą ir prevenciją mokyklos bendruomenėje;
 • Įkurti „Lygybės laboratorijas“ – iniciatyvines mokyklos bendruomenės grupes, kurios kartu su projekto ekspertų komanda sukurs ilgalaikius mokyklos smurto prevencijos veiksmų planus ir užtikrins jų įgyvendinimą;
 • Sukurti mokymo medžiagą mokytojams „Mokykla be lyčių stereotipų“;
 • Surengti Forumo teatro užsiėmimą ir sukurti interaktyvius spektaklius mokyklos bendruomenėms;
 • Organizuoti sąmoningumo didinimo veiklas mokyklose;
 • Parengti rekomendacijas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;
 • Atlikti vietos bendruomenėse gyventojų apklausas apie smurto artimoje aplinkoje atpažinimą, nukentėjusių kaltinimą ir smurto fenomeno normalizavimą;
 • Organizuoti sąmoningumo didinimo kampanijas vietos bendruomenių gyventojams;
 • Vykdyti informavimo ir sąmoningumo didinimo kampanijas specialistams, teikiantiems pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;
 • Parengti mokytojams mokymo įrankį ir metodologiją, pasitelkiant dokumentinius filmus smurto tema. Papildyti „Nepatogaus kino klasės“ platformą, kad parengtu įrankiu ir metodologija galėtų naudotis visi Lietuvos mokytojai ir švietėjai;
 • Organizuoti edukacinius ir informacinius Nepatogaus kino renginius Lietuvos savivaldybėse;
 • Suorganizuoti nacionalinę konferenciją Lietuvos savivaldybių, valdžios institucijų, akademinės bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Veiklos vykdomos 3 – jose bandomosiose Lietuvos savivaldybėse: Alytaus miesto, Jonavos ir Ukmergės rajonų. Geroji projekto praktika bus pristatyta kitoms savivaldybėms ir politikos formuotojams.

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos žmogaus teisių centras ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“.

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 856741 – LGKT_GBV – REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018).

Rėmėjai ir partneriai