Paieškos ikona
Meniu ikona
Paieškos ikona
Paieška

„Nepatogaus kino klasė“ – inovatyvus švietimas dokumentiniu kinu

Projekto „Nepatogaus kino klasė“ – inovatyvus švietimas dokumentiniu kinu“ veiklos yra orientuotos į dokumentinio kino platformos „Nepatogaus kino klasė“ vidinių resursų stiprinimą, jos veiklų viešinimą ir paslaugų, atliepiančių šiuolaikinės Lietuvos švietėjų bendruomenės poreikius, sukūrimas ir sisteminimas.

Projekto ašis – šių paslaugų sukūrimas, parengiant tematinius edukacijų krepšelius, jų įgyvendinimas, suburiant edukatorių bendruomenę ir sukuriant jos paslaugų teikimo standartus, bei teikiamų paslaugų viešinimas, strategiškai veikiant išorinės komunikacijos bei nepatogauskinoklase.lt svetainės funkcionalumo atnaujinimo srityse.

Apibendrinant, projektas „Nepatogaus kino klasė“ – inovatyvus švietimas dokumentiniu kinu“ yra orientuotas į šios platformos efektyvumo didinimą, įvertinant jos reikšmę Lietuvos švietėjų bendruomenei, ir siekiant pilnai įgyvendinti jos potencialą, bei spręsti jos organizacinius iššūkius.

Projektu „Nepatogaus kino klasė“ – inovatyvus švietimas dokumentiniu kinu“ siekiama strategiškai, efektyviai įgyvendinti platformos „Nepatogaus kino klasė“ plėtrą, stiprinant jos teikiamų paslaugų kokybę, aktyvinant ją įgyvendinančią bendruomenę, bei viešinant jos veiklas, taip užtikrinant platformos tvarumą, ilgaamžiškumą bei efektyvų žmogiškųjų išteklių panaudojimą.

Projekto trukmė: 2023 m. rugpjūtis – 2023 m. gruodis

Projekto biudžetas: 14 250 Eur.

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.