Paieškos ikona
Meniu ikona
Paieškos ikona
Paieška

Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link

VšĮ “Nepatogus kinas”, kartu su partneriais “Mokyklų tobulinimo centru” įgyvendina projektą “Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link”. Projektas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų pilietinio ugdymo pedagogų bei kitų dalykų pedagogų, kurie į savo mokomus dalykus įtraukia pilietinio ugdymo kompetenciją profesiniam tobulėjimui, jų mentorystei bei pilietinių veiklų vykdymui kartu su mokiniais.

Projekto trukmė – 2021 m. rugpjūtis – 2022 m. spalis.

Projekto dalyviai ir partneriai – 60 pedagogų iš 60 – ies Lietuvos mokyklų.

Projekto tikslas – kelti Lietuvos mokytojų kvalifikaciją, sukuriant pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimo programą orientuojantis į mokinių pilietinių galių stiprinimą bei pasiūlant platformos www.nepatogauskinoklase.lt rėmuose veikiančią tvarią ir plačiai prieinamą ugdymo bei mentorystės programą, praktinius įrankius, padedančius mokytojams stiprinti moksleivių pilietines kompetencijas ir didinant jų įsitraukimą į pilietines veiklas.

Siekiami rezultatai:

  • Sukurta internetinės platformos www.nepatogauskinoklase.lt audiovizualinio turinio pagrindu veikianti pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimo programa, akredituota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), kurioje persipina žmogaus teisių, pilietinio ugdymo ir medijų raštingumo elementai.
  • Mokymuose, skirtuose kelti profesinę kvalifikaciją sudalyvaus 60 Lietuvos pedagogų iš skirtingų ugdymo įstaigų, prioritetą teikiant dalyviams iš nutolusių regionų bei tautinių mažumų mokyklų (visi pedagogai, išklausę 40 akademinių val. programą, gaus “Mokyklų tobulinimo centro” išduotus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus);
  • 60-yje Lietuvos ugdymo įstaigų mokytojai kartu su moksleiviais inicijuos pilietines iniciatyvas, kuriose savanorystės pagrindais dalyvaus ne mažiau, kaip 1200 moksleivių, jiems padės 5 mentoriai ir 40 projekte veikiančių savanorių. (tolimesnis projekto etapas)
  • Projekte dalyvaujančios mokyklos, spręsdamos mokyklos ar vietos bendruomenės socialines problemas, užmegs ryšį su ne mažiau, kaip 10 nevyriausybinių organizacijų. (tolimesnis projekto etapas)
  • Platformos www.nepatogauskinoklase.lt turinys bus išplėstas nauja ugdomąja medžiaga, esamas adaptuojamas atsižvelgiant į parengtos profesinės kvalifikacijos kėlimo programos reikalavimus. Atnaujintas platformos turinys pasieks ne mažiau, kaip 2000 Lietuvos pedagogų (formalaus ir neformalaus ugdymo specialistų).

 

Projektas „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“ yra finansuojamas 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikiančio EEE finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti. https://eeagrants.org/. Taip pat, prie jo įgyvendinimo prisideda Lietuvos kino centras.