Paieškos ikona
Meniu ikona
Paieškos ikona
Paieška
Filmą galima žiūrėti tik Lietuvoje

Portalas yra skirtas Lietuvos mokyklų ir/ar jaunimo nimo centrų/erdvių bendruomenėms. Dėl autorinių teisių apribojimų portale esančius filmus ir metodologiją galima peržiūrėti tik esant Lietuvos teritorijoje. Filmo neturi galimybės žiūrėti ir tie, kurių interneto tiekėjai nurodo ne Lietuvos IP adresą.

Filmą galima žiūrėti tik prisijungus.

Norėdami žiūrėti filmą, turite būti prisijungę.

Edukacinėje platformoje galimybė naudotis vystoma dokumentinių filmų ir metodinių priemonių baze suteikiama tik užsiregistravusiems ir prisijungusiems vartotojams.

Kregždučių gatvė

Swallow street

Žiūrėti filmą Žiūrėti anonsą
Vaiko piešinys: ant kalnelio nupiešti du namai, elektros laidai ir stulpai, žydram danguje skrairo kregždutės

Kregždučių gatvė

Swallow street

Žiūrėti filmą Žiūrėti anonsą
Vaiko piešinys: ant kalnelio nupiešti du namai, elektros laidai ir stulpai, žydram danguje skrairo kregždutės

Skirta:

4 - 8 kl.

Trukmė:

16 min.

Metai:

2020 m.

Šalis:

Nyderlandai

Kalba:

Olandų k.

Temos:

Liminalumas, Romų bendruomenė, Socialinė atskirtis, Stereotipai, Šeima

Filmo aprašymas

Mišrios technikos dokumentiniame filme apie Rumunijos romų vaikų grupę pagrindiniai veikėjai tampa kūrėjais. Piešinių, fotografijų, tapybos ir filmuotų vaizdų mišinys poetiškai formuoja jaunų herojų vidinį pasaulį. Žiūrovai įtraukiami į Kregždučių gatvėje gyvenančių vaikų Davido, Sorino, Alekso ir Aleksandros gyvenimą ir svajones. Režisierė Tonkė Koppelaar žaismingai maišo suaugusiųjų pasaulį su vaikų pasauliu, realų pasaulį su metafora, pieštą pasaulį su filmuotu, spalvotą pasaulį su nespalvotu. Naujai sukurtame kontrastingame pasaulyje atgyja negyvi ėriukai, žiema tampa pavasariu, į didelius užauga maži nameliai. Šiuos kontrastus matome piešiniuose, nuotraukose, paveiksluose ir kino juostos gabaliukuose, režisierės sujungtuose į vientisą istoriją apie Kregždučių gatvės vaikus.

Norėdami matyti subtitrus lietuvių kalba, paspauskite CC dešiniame apatiniame kampe ir pasirinkite kalbą. 

Filmas ir metodologija yra projekto „S4Change“ ir „Daugiau meilės – mažiau neapykantos dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ir tapatybės“ dalis. Projektus bendrai finansuoja Europos Sąjungos  Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa bei LR teisingumo ministerija, įgyvendina – Lietuvos žmogaus teisių centras.

Kūrybinė grupė

Režisierius:

Tonke Koppelaar

Operatorius:

Tonke Koppelaar ir filmo personažai

Montažas:

Tonke Koppelaar

Prodiuseris:

Utrechto menų universitetas

METODOLOGIJA

Temos: filme aptariamos svajonių ir realybės, namų, autoriteto temos. Vaikai piešia svajonių namus, samprotauja apie autoriteto reikalingumą, svajoja apie būsimas profesijas. Simbolinis pats filmo pavadinimas – „Kregždučių gatvė“: kregždžių namai neišvaizdūs, tačiau tai – jų namai. Kregždės kasmet migruoja, bet visuomet grįžta į savo namus. Filmo analizė leidžia pasvarstyti apie namų ir pozityvių autoritetų reikšmę visiems vaikams, kokios tautybės jie bebūtų, skatina įsisąmoninti bendrumus tarp romų ir neromų vaikų, reflektuoti socioekonominės bendruomenių ir šeimų padėties padarinius vaikams, jų galimybėms įgyvendinti svajones bei griauti įsisenėjusius stereotipus apie romus.

Metodologija tinka šiems dalykams: pilietiškumo ugdymas, etika, klasės valandėlė, psichologija.

Filmo peržiūros / užsiėmimo tikslai:

• didinti mokinių supratimą apie romų bendruomenės poreikius bei patiriamus iššūkius;

• skatinti mokinius reflektuoti savo patirtį emocinio ir tarpkultūrinio raštingumo temomis;

• tobulinti mokinių tarpkultūrines kompetencijas;

• skatinti mokinius geriau suprasti ir gerbti kultūrinę įvairovę, atpažinti kultūrinius stereotipus ir kritiškai juos vertinti;

• motyvuoti mokinius siekti lygių teisių ir galimybių visiems, nepriklausomai nuo etninės kilmės ar tapatybės;

• stiprinti mokinių gebėjimus atpažinti patyčias etniniu pagrindu ir užkirsti joms kelią.

Šalia metodinės medžiagos galite rasti ir MO muziejaus video iš mažosios parodos „BAXT“, kuriame savo istoriją pasakoja romų jaunimas iš visos Lietuvos.

Turite minčių, kuriomis norėtumėte pasidalinti?

Susisiekite el. paštu; info@nepatogauskinoklase.lt