Paieškos ikona
Meniu ikona
Paieškos ikona
Paieška

Savanoriauk

„Nepatogaus kino klasė“ kviečia dalyvauti savanoriškoje veikloje visus ir visas, kurie neabejingi žmogaus teisėms, ieško savirealizacijos galimybių, nori pasidalinti savo žiniomis, sukaupta patirtimi.

“Nepatogaus kino klasės” savanoriai:

  • Nuo 14 m. amžiaus;
  • Savanorystei gali skirti bent 1 val. per savaitę;
  • Remiasi žmogaus teisių vertybėmis;
  • Yra motyvuotos bei motyvuoti kartu daryti pokytį.

“Nepatogaus kino klasės” savanoriai veikia:

  • Padeda edukatoriams edukacijų meetu;
  • Prisideda prie socialinių tinklų bei internetinės svetainės administravimo;
  • Prisideda prie edukacinių bei metodinių medžiagų kūrimo;
  • Prisideda prie reikalingų grafinių sprendimų išpildymo (kvietimai, naujienlaiškiai, metodinių medžiagų grafiniai apipavidalinimai);
  • Padeda “Nepatogaus kino” festivalio metu.

Kaip mes dirbame su savanoriais:

Į savanorišką veiklą žvelgiame kaip į mokymosi procesą, kuriame dalyvauja savanoriai ir “Nepatogaus kino klasės” komanda. Su kiekvienu/-a suvanoriu vyksta susitikimai, kurių metu ne tik pasidalinamos atsakomybės, tačiau ir reflektuojama apie savo suvokimus, iškilusias problemas, aptariamos ugdomos kompetencijos. Tokiu būdu savanoris įsivardija, ką jis savanorystės metu išmoko, kokių įgijo įgūdžių, kaip pasikeitė jo požiūris bei kur ateityje galima panaudoti įgytas kompetencijas.

 Mums svarbu:

-lygiavertis santykis
-fizinis ir psichologinis saugumas
-žmogaus savarankiškumo augimas.

Jei norite savanoriauti, tačiau nesate tikri/-os ką galite ar norite veikti – susisiekite su mumis ir kartu aptarkime galimybes.