Registruotis Prisijungti

Temos

Socialinės atskirties temos edukacijos metu kalbėsime apie skirtingas socialines grupes bei vyraujančias kultūras, stengsimės suprasti skirtingų grupių patiriamus sunkumus. Diskutuosime apie individualių asmenų vertybes bei visuomenės priėmimo svarbą, nepaisant skirtingų gyvenimo būdų, turimų negalių, socialinės padėties bei priklausomybių.

Edukacijos trukmė: 45 – 60 min.

Edukacijos tinkamos 1-12 klasės mokiniams, pagal pasirinktus filmus. Edukacijos turinys pritaikomas prie grupės amžiaus.

Edukacijos įgyvendinimo būdai:
Nuotolinė edukacija: filmo pristatymas, peržiūra ir edukacija pasirinkta tema nuotoliniu būdu.
Gyva edukacija: filmo pristatymas, peržiūra ir edukacija pasirinkta tema jūsų mokykloje ar kitoje edukacijai pritaikytoje erdvėje  su temos edukatoriumi.

Edukacijas galima apmokėti per „Kultūros paso“ sistemą bei tiesiogiai, pagal sąskaitą faktūrą.

#Priklausomyės #Negalia #Stigma #Integracija #Parama

Jeigu susidomėjote šia tema ir norite apie ją pasikalbėti su savo klase, vaikais ar jaunimu, užpildykite šią registracijos formą:


    Temos filmai

    Rėmėjai ir partneriai