Registruotis Prisijungti

Naujienos

Šį gruodį, kartu su partneriais “Stebėk teises” ir “Įvairovės ir edukacijos namais” kviečiame dalyvauti trijuose nuotoliniuose seminaruose, kuriuose bus kalbama šiomis temomis:

  • apie nesmurtinę komunikaciją;
  • apie tėčio vaidmenį;
  • apie nepageidaujamą seksualinį elgesį.

Seminaras “Kaip kalbėtis su kitu, kai pyksti?”, gruodžio 9 d. 13 val.

Nesutarimai ar ginčai neretai yra sprendžiami grubiai, siekiant atsikirsti, įžeisti ar įskaudinti kitą žmogų. Kasdieninėse situacijose galime atpažinti kaltinimą, kito asmens smerkimą, „rodymą pirštais”, kritiką. Todėl vis dažniau viešojoje erdvėje pasirodo informacija apie nesmurtinę komunikaciją. Remiantis šiuo metodu, konfliktines situacijas siekiama spręsti be smurto, atsižvelgiant į kito žmogaus jausmus ir lūkesčius. Nesmurtinė komunikacija taip pat gali būti vadinama empatišku bendravimu, kadangi nesutarimai sprendžiami sąmoningai ir gerbiant kitą žmogų. Vienas iš esminių šio metodo principų yra atpažinti savo poreikius, jausmus ir gebėti juos įvardinti bei išgirsti ir atliepti kito asmens lūkesčius. Taigi, per jautrų ir empatišką bendravimą galima atrasti konstruktyvius konfliktų sprendimo būdus ir jaustis išgirstam(-ai).
Nevyriausybinės organizacijos „Stebėk teises“ atstovė Aistė Zakarauskaitė nuotoliniu būdu kalbins lektorę ir nesmurtinės komunikacijos praktikę Enriką Benevičienę. Pokalbio trukmė – 1 val.
Nesmurtinės komunikacijos lektorė tiki, kad pasaulis yra šviesi vieta gyventi ir kiekvieno iš mūsų poelgiai ir veiksmai – (kartais itin tragiška) nepatenkintų poreikių išraiška. Tačiau radę būdą žvelgti po vertinimais, nuostatomis ir kritika, atrandame tikrą bendražmogišką ryšį. O tokioje erdvėje rasti sprendimai praturtina visų mūsų gyvenimus. Ji pasaulyje nori daugiau sprendimų, gimusių iš tokios energijos ir mažiau – iš smurto, prievartos, kritikos ir vertinimo.

Pokalbio metu aptarsime:
Kas yra nesmurtinė komunikacija ir kuo ji svarbi;
Kur ir kaip galima taikyti šį metodą;
Kaip nesmurtinė komunikacija atrodo praktikoje ir kasdieniame gyvenime.

Planuojančius/-ias klausytis pokalbio, kviečiame užsiregistruoti iki gruodžio 8 d. REGISTRACIJA

Seminaras “Tėčio vaidmuo šeimoje ir visuomenėje”, gruodžio 14 d., 16 val.

Kalbant apie tėčio vaidmenį šeimoje, neretai pastebimos nuostatos, kad jis „tik padeda mamai“, „pabūna su vaikais, kol grįžta mama“ ir pan. Tai lemia lyčių stereotipai, pagal kuriuos vyrai turi uždirbti pinigus šeimai, o moterys – rūpintis namais ir vaikais. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliktas tyrimas (2020) atskleidė, kad Lietuvoje vyrauja nusistatymas, jog mažais vaikais geriausiai pasirūpinti geba mama, o tėtis tam nėra pasiruošęs, neturi žinių ir jo pareiga yra užtikrinti materialinę šeimos gerovę.
Tiek tėčio, tiek mamos vaidmenys yra itin reikšmingi vaikų auklėjime, todėl labai svarbu kalbėti ir diskutuoti apie lygiavertę tėvystę bei skatinti vyrus įsitraukti į vaikų gyvenimą.

Nevyriausybinės organizacijos „Stebėk teises“ atstovė Aistė Zakarauskaitė kalbins Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vadovę Mintautę Jurkutę. Pokalbio trukmė – 1 val.

Pokalbio metu aptarsime:
Kaip visuomenėje suprantamas ir vertinamas tėčių vaidmuo;
Kaip skatinti vyrų dalyvavimą vaikų gyvenime ir kodėl tai svarbu;
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos iniciatyvą „Šiuolaikiniai tėčiai“.

Planuojančius/-ias klausytis pokalbio, kviečiame užsiregistruoti iki gruodžio 13 d. REGISTRACIJA

Seminaras “Nepageidautinas seksualinis dėmesys, ką daryti?”, gruodžio 20 d. 16 val.

Neretai nepageidaujamas seksualinio pobūdžio elgesys (pvz., intymūs pasiūlymai ir komentarai, kūno lietimas be sutikimo) gali būti tapatinamas su flirtu ar dėmesio rodymu. Tačiau jeigu toks elgesys yra nepriimtinas, kaip reaguoti bei kur kreiptis?
Seksualinis priekabiavimas – nusikaltimas, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė. Taigi, vienas iš pagrindinių pagalbos šaltinių turėtų būti policija. Visgi, dėl Lietuvos įstatymuose įtvirtinto seksualinio priekabiavimo apibrėžimo, pagalbos galimybės gali būti ribotos, o atsakomybės taikymas – problematiškas. Atitinkamai, kyla klausimai, už kokį elgesį yra taikoma baudžiamoji atsakomybė bei kokią teisinę pagalbą galima gauti nukentėjus.
Nevyriausybinės organizacijos „Stebėk teises“ atstovė Aistė Zakarauskaitė nuotoliniu būdu kalbins Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Gabrielę Juodkaitę-Granskienę. Pokalbio trukmė – 1 val.

Pokalbio metu aptarsime:
Nepageidaujamą seksualinį elgesį formalioje ir neformalioje aplinkoje;
Kaip Lietuvos įstatymuose apibrėžiamas seksualinis priekabiavimas;
Kokią teisinę pagalbą gali gauti nukentėję asmenys.

Planuojančius/-ias klausytis pokalbio, kviečiame užsiregistruoti iki gruodžio 19 d. REGISTRACIJA

 

Seminarai yra LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Smurtas artimoje aplinkoje – kaip atpažinti ir ištrūkti“ dalis. 

 

Rėmėjai ir partneriai