Registruotis Prisijungti

Naujienos

Šiais mokslo metais šeštos klasės mokiniai nebeturės rinktis, kurios socialinės grupės jiems labiau priimtinos. Lygių galimybių kontrolierė nusprendė, kad etikos pratybose pateikta užduotis „Naujokai“ gali skatinti diskriminuoti, tad įpareigojo autores pašalinti lygybės principus pažeidusią formuluotę. Atsižvelgusios į rekomendaciją, 2017 m. leidime jos pateikė naują pratimą.

Tyrimą dėl etikos pratimo „Naujokai“ Tarnyba savo iniciatyva pradėjo dar žiemą. Užduotyje vaikams liepta įsivaizduoti, kad į jų klasę nori ateiti aštuoni nauji mokiniai, bet joje tėra tik dvi laisvos vietos. Pretendentų sąraše – neigiamais stereotipais apipintų grupių atstovai – mokinys, sėdintys neįgaliojo vežimėlyje, romas iš daugiavaikės šeimos, baltarusis, beveik nekalbantis lietuviškai, elgesio problemų turintis mokinys, kurį paliko antriems metams, musulmonas iš imigrantų šeimos, vaikas, gyvenantis asocialioje šeimoje, globos namų auklėtinis ir autistas.

Užduotį atlikę individualiai, mokiniai, susiskirstę grupėmis, turėjo aptarti priežastis, nulėmusias vienokį ar kitokį pasirinkimą, kartu nuspręsti, kurie du „naujokai“ patektų į įsivaizduojamą klasę. Tokia užduoties formuluotė suponavo, kad vaikams suteikiama galimybė toleruoti tik kelis „naujokus“, kuriems būdingi tam tikri tapatybės požymiai. Mokymo priemonės autorės pratybose pateikdamos tolerancijos apibrėžimą, rašė, jog tai – „pakantumas ir pagarba kitokiam požiūriui, įsitikinimams, gyvenimo būdui“. Tačiau „naujokų“ sąraše nurodomos savybės – negalia, tautybė, religija ir t.t. – pažiūrų, gyvenimo būdo bei įsitikinimų neatspindi. Kitas probleminis užduoties aspektas, kurį įžvelgė Tarnyba, yra tai, kad garsiai diskutuodami mokiniai gins savo pasirinkimą – jie įgarsins tik pranašumus ir galimai pateiks diskriminacinio pobūdžio argumentus apie nepasirinktus asmenis, o tai sustiprins stereotipus.

Gindamos savo poziciją, autorės aiškino, kad siekė, jog etikos pamokos nebūtų dogmatiškos, moralizuojančios, nurodinėjančios mokiniui, kaip reikia elgtis ar peršančios vieną teisingą atsakymą. „Tikroji tolerancija prasideda tada, kai paliečia asmeniškai: aš nesutinku, man nepatinka, man nepriimtina, man kelia sunkumų to kito egzistavimas šalia. Tada turime stabdyti save, pradėti kritiškai mąstyti: ar tai, kas man nepatinka, kam nors kenkia? Ar tai pažeidžia mano ir kitų žmonių teises? Ką pozityvaus ir vertingo gali atrasti gyvendamas greta skirtingų žmonių? Pamokoje aptariama užduotis kviečia vaikus diskusijai, kritiniam mąstymui, empatijai“, – rašoma jų atsiųstame paaiškinime pridedant, jog vaikai dažnai „naujoką“ renka pagal tai, kam reikia padėti. Panašaus pobūdžio pratimai naudojami ne viename etikos, socialinių įgūdžių, tolerancijos ir žmogaus teisių ugdymo leidinyje.

Tyrimą atlikusi Teisės skyriaus vyresnioji patarėja Renata Vanagėlienė atkreipė dėmesį, kad problematiškas buvo ne pats pratimas, bet jo formuluotė – metodinis užduoties aprašymas mokytojams nepagrindė siūlomos išvados, jog visi pretenduojantys mokiniai privalo būti toleruojami ir turėti vienodas teises. „Užduotimi tolerancijos tema norėta pažvelgti ne teoriškai, bet praktiškai. Tačiau nepagalvota, kad taip ne tik išskiriamos labiau priimtinos grupės, bet galbūt sumenkinami toje pačioje klasėje sėdintys moksleiviai, priklausantys vienai iš išvardytų kategorijų“, – sakė ji.
Atnaujintame 2017 m. pratybų sąsiuvinio „Gijos“ leidime užduotis „Naujokai“ pakeista lentele, kurią moksleiviai turi užpildyti surašydami bruožus, koks yra tolerantiškas žmogus.

Lygių galimybių įstatymas numato, kad švietimo, mokslo ir studijų institucijos bei paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, jog programose, vadovėliuose ir mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ar diskriminavimo propagavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos. Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra laikomas lygių galimybių pažeidimu.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos informacija

Rėmėjai ir partneriai